Štampa

Trening

TESA putem široke lepeze projekata razvija i distribuira komponente i sisteme automatskog upravljanja proizvode, primenjujući inovativne ideje i napredne tehnologije.

Najveći efekat sa našim rešenjima postiže se kombinacijom savremenih kvalitetnih komponenti i optimalnom primenom znanja. Iz tog razloga, TESA prenosi to znanje putem delotvornih i korisnički orijentisanih prezentacija i seminara. To će vam uštedeti vreme i pomoći da maksimalno iskoristite naše komponente i sisteme.