Štampa

Automatizacija zgrada

Moderne i inovativne tehnologije gradnje zahtevaju rešenja čije su glavne karakteristike brza realizacija, fleksibilnost pri konfigursanju, ekonomično održavanje i efikasno korišćenje energije. Ove karakteristike su postale ključne za implementaciju i uspeh projekta. Tagor Electronic Sektor Automatike (TESA) u oblasti Automatizacije Zgrada primenjuje najsavremenija tehničko-tehnološka dostignuća domaćih i svetskih proizvođača iz oblasti energetske efikasnosti, telekomunikacionih sistema i tehničke zaštite, u cilju ostvarivanja ovih zahteva.

wagologo panasonic euroiccitc-audio

 

TESA – Automatizacija Zgrada nudi optimalna rešenja kroz projekte:

  • Energetske efikasnosti – upavljenje KGH i pomoćnim sistemima
  • Telekomunikacionih Sistema
  • Sistema Tehničke Zaštite

zahvaljujući uspešnoj saradnji sa domaćim i stranim proizvođačima opreme za automatsko upravljanje, kao što su EuroICC, Institut Mihajlo Pupin posebno generalnom zastupništvu programa WAGO, Panasonic i ITC