Štampa

Sajam zapošljavanja - Galerija Srbija - Niš

02.04.2013 - Tagor electronic je učestvovao na Sajmu zapošljavanja koji je i ove godine organizovala Nacionalna Služba za zapošljavanje u Galeriji „Srbija“.

Ukupno 30 poslodavaca ponudilo je 300 radnih mesta na Sajmu zapošljavanja koji je u niškoj galeriji „Srbija“ otvorio državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja socijalne politike Dragi Vidojević.Oglasili smo potrebu za sledećim kadrovima:


1. Inženjer elektronike / Diplomirani inženjer elektronike - 5 lica

2. Elektrotehničar - 10 lica


Planirane potrebe za kadrovima u toku narednih 6 meseci - po zanimanju


 1. Inženjer elektronike  – 3 lica

2. Elektrotehničari - 10 lica

3. Diplomirani ekonomista - 3 lica