Štampa

Međunarodni sistem kvaliteta ISO 9001:2008

S ponosom objavljujemo da smo dobili sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 u sledećim područjima: distribucija elektronskih komponenti, mernih instrumenata i alata, opreme za automatizaciju, opreme i materijala za proizvodnju u elektronici kao i uslužne proizvodnje u elektronici, što je samo još jedan dokaz naše posvećenosti kvalitetu i neprestanom unapređivanju svog poslovanja.