Štampa

Projekti

Sistem za automatsku vizuelnu inspekciju varijabilne štampe i folije sa elektronskim arhiviranjem podataka – ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA NBS Beograd

Zadatak: Provera postojanja i ispravnosti numeracije (alfanumeričkih elemenata) u realnom vremenu na transparentnoj i na hologramskoj podlozi.
Rešenje: Primena PANASONIC Machine Vision sistema.

 

Sistem za automatsku vizuelnu inspekciju varijabilne štampe sa elektronskim arhiviranjem podataka – ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA NBS Beograd

Zadatak: Prepoznavanje, kontrola i arhiviranje serijskih i registarskih oznaka (alfanumeričkih elemenata) na registarskim tablicama.
Rešenje: Primena PANASONIC Machine Vision sistema.

 

Proizvodna linija za izradu elektronskih sklopova - PANASONIC Svilajnac

Zadatak: Mehanizovani transport elektronskih sklopova od trenutka okončanja mašinskih operacija do radne operacije finalnog pakovanja, saglasno zahtevima tehnološkog procesa.
Rešenje: Primena transportera i konstrukcija od aluminijumskih sigma profila.

 

Proizvodna linija za izradu elektronskih sklopova - EMSTECH Niš

Zadatak: Definisanje i izrada tehnoloških elemenata proizvodne linije za izradu, ispitivanje, montažu i pakovanje elektronskih sklopova.
Rešenje: Primena transportera i konstrukcija od aluminijumskih sigma profila.