Štampa

Linkovi

WAGO

WAGO je porodična firma sa sedištem u Mindenu, Nemačka, koja učestvuje na tržištu samostalno već tri generacije i koja je postala međunarodni trend za komponente povezivanja električne instalacije – električne kleme tj. redne stezaljke i za komponente sistema automatskog upravljanja.
Koristeći više od 50 godina iskustva i stručnosti razvija, proizvodi i plasira na tržište inovativne komponente za industriju, za procesnu tehniku i automatizaciju zgrada.

Panasonic Electric Works Europe AG (PEWEU)

Panasonic Electric Works Europe AG (PEWEU) se nalazi u Holckirhenu, Nemačka, evropskom sedištu za globalne korporacije japanskog Panasonic Electric Works, Ltd, koji je deo Panasonic Corporation. Gotovo pola veka razvija nove generacije kvalitetnih elektronskih i elektromehaničkih komponenti u tesnoj saradnji sa evropskim potrošačima i tehnička rešenja za najrazličitije zadatke automatizacije.

National Instruments

National Instruments oblikuje način po kome inženjeri i naučnici širom sveta projektuju, izrađuju prototipe i razvijaju sisteme za ispitivanje, upravljanje i druge namene. Koristeći NI otvoren grafički softver za programiranje i modularan hardver, više od 30.000 firmi godišnje pojednostavljuje razvoj, povećava produktivnost, i dramatično smanjuje vreme do tržišta. Od testiranja nove generacije igara do stvaranja naprednih medicinskih uređaja, NI kupci kontinualno razvijaju inovativne tehnologije koje utiču na milione ljudi.

Tyco Electronics

Lider već više od 50 godina, Tyco Electronics je globalni ponuđač projektovanihh elektronskih komponenti za hiljade potrošačkih i industrijskih proizvoda, mrežnih rešenja, telekomunikacionih sistema i sistema za energetska tržišta, podvodnih telekomunikacionih sistema, i proizvoda posebne namene. Projektovanje, proizvodnja i prodaja proizvoda za kupce iz širokog spektra industrija, uključujući automobilsku, sisteme razmene podataka i potrošačku elektroniku, telekomunikacije, avio-industriju, vojsku i mornaricu, medicinu, energetiku i rasvetu.

Finero

Finero je finsko preduzeće napredne tehnologije u oblasti istraživanja, projektovanja i proizvodnje ATE, ispitne i merne opreme i softvera za World Wide elektrotehničku i elektronsku industriju. Finero snabdeva tržište pravim remek-delima, sistemima i opremom za ispitivanja električne bezbednosti i kontrole kvaliteta još od početka 80-ih.

EuroICC

Još od 1998 godine fokusirani na delovanje u oblasti primenjene automatizacije. Svakodnevno se prave iskoraci ka boljim i funkcionalnijim rešenjima u najrazličitijim oblastima primene njihovih proizvoda.
Danas, EuroICC je kompanija koja proizvodi sopstvene PLC uređaje, namenske mikrokontrolere, prateće programske alate i aplikacije i pouzdan spoljni partner na polju razvoja i projektovanja novih proizvoda i tehničkih rešenja prema specifičnim zahtevima poručioca. Zahvaljujući stručnosti i iskustvu u mogućnosti su da ponude integrisana rešenja iz oblasti automatizacije najrazličitijih postrojenja i uređaja.

Mihajlo Pupin

Institut "Mihajlo Pupin" je vodeća organizacija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji, a takođe i najveći i najstariji ICT institut u jugoistočnoj Evropi.  
Od osnivanja 1946. godine, Institut se bavi primenjenim istraživanjima za potrebe velikih komunalnih i saobraćajnih preduzeća, javne bezbednosti, finansijskih institucija i raznih industrijskih grana.

Feniks BB

Kompanija "Feniks BB" osnovana je  1990. godine. Tokom dvadeset godina uspešnog poslovanja stekla je i učvrstila svoju poziciju u grupi vodećih proizvođača elemenata i sistema automatske regulacije i upravljanja u oblasti klimatizacije, grejanja i hlađenja.
Glavni pravac razvoja kompanije je primena novih znanja i tehnologija u proizvodnji elemenata i sistema automatske regulacije, sa ciljem sveukupnog smanjenja potrošnje energije kao preduslova očuvanja životne sredine i prirodnih resursa i održivog razvoja.